Associació ArdSlot
Què fem Qui som Fotos i reportatges Contacte Propers muntatges

ESTATUTS DE L'ASSOCIACIÓ ARDSLOT

 Capítol I. La denominació, els fins i el domicili

 Article 1
Amb la denominació Associació ArdSlot es constitueix aquesta entitat, que regula les seves activitats d’acord amb el que estableix la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques; la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d’associació, i els seus estatuts.

Article 2
Les finalitats de l’associació són:

1) Promoure la pràctica de l'activitat "Slot", especialment en àmbits on aquesta activitat pot fer un bé als demés (per exemple a Centres Penitenciaris, clíniques i hospitals, centres per a minusvàlids, residències d'avis,...).
2) Promoure els acords amb ajuntaments i entitats, per organitzar la referida activitat d'slot a festes populars, fires, festivals de la infància, i tots els llocs on l'associació ArdSlot ho consideri adient.
3)
Promoure la participació popular de qualsevol persona en aquesta activitat i promoure i fomentar alhora l'actitud i les activitats relacionades amb el voluntariat.
 
Per aconseguir les seves finalitats, l’associació realitza les activitats següents:

 Muntar circuits d'"slot" a Festes Majors, casals i residències d'avis, hospitals i clíniques, presons, festivals de la infància i similars, centres per a discapacitats, escoles, fires, aeròdroms, i altres llocs arreu de Catalunya. Fer tot el possible perquè tothom en quedi molt content. Els circuits que muntem poden ser de qualsevol mida, des d'un circuit muntat a una "camilla" per moure a les habitacions dels pacients als hospitals, fins a circuits gegants a centres esportius i altres llocs. Els podem fer a espais d'interior, i d'exterior, així com muntar-los al voltant i/o a dins de vehicles com cotxes, autobusos, avionetes, i altres.

En queda exclòs tot ànim de lucre.

Article 3

1. El domicili de l’associació s’estableix a Menàrguens (Lleida), i radica al carrer Cera, núm. 9.
2. Les funcions d’aquesta associació s’exerceixen majoritàriament a Catalunya.